Diễn đàn công nghệ


Trong môi trường kinh tế hiện đại, khả năng cạnh tranh dựa vào sự phát triển của các sản phẩm công nghệ sáng tạo. Kiến thức kết hợp với các công cụ công nghệ phù hợp là những yếu tố then chốt trong quá trình phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. Kiến thức về các công nghệ này tồn tại trong cả các cơ quan công nghiệp (ΙCΤ & các ngành công nghiệp khác) cũng như trong các tổ chức nghiên cứu (Trường Đại học & Trung tâm Nghiên cứu). Do đó, sự hợp tác của họ là rất quan trọng nhằm phát triển các sản phẩm công nghệ sáng tạo với tầm nhìn quốc tế.

 

DỊCH VỤ KHÁC


Tổ chức triển lãm

Tổ chức triển lãm

OMG chuyên tổ chức các sự kiện, triển lãm công nghiệp quốc tế chuyên ngành…

Hội Thảo Chuyên Đề

Hội Thảo Chuyên Đề

We have extensive experience in organizing full event in addition to performing specific services such as…

Thiết kế, thi công, dàn dựng

Thiết kế, thi công, dàn dựng

OMG provides a one-stop service for exhibition organizers and individual clients participating in exhibitions through booth…

Tham quan nhà máy

Tham quan nhà máy

Các lợi ích chính khi tham quan nhà máy

Xây dựng quan hệ: Tham…

Kết nối doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp

Mạng lưới kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam

Cơ…

Tư vấn công nghiệp

Tư vấn công nghiệp

OMG has a proven track record of successful consulting services offering across the industrial market. Our…

Vận chuyển phục vụ triển lãm

Vận chuyển phục vụ triển lãm

We strive for a great position in the hall for all exhibitors, and for visitors to…

Xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại

Connecting with Government, Trade Associations and Supporting Organizations. Local and Regional exhibitors’ promotion and sales. Local…

Workshop

Workshop

Why should hold the workshop

It will make your business offering stand out from…

Diễn đàn công nghệ

Diễn đàn công nghệ

Trong môi trường kinh tế hiện đại, khả năng cạnh tranh dựa vào sự phát triển…

@ OMG Events Management all rights reserved

  MENU