SỰ KIỆN SẮP TỚI

VIMF 2022 - SERIES

VIMF 2022 - SERIES

 08/06/2022  Bình Dương, Đà Nẵng, Bắc Ninh

VIMF 2022-Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Về Máy…

VIAF 2022 - SERIES

VIAF 2022 - SERIES

 08/06/2022  Bình Dương, Đà Nẵng, Bắc Ninh

VIAF  được giới thiệu nhằm hỗ trợ các nhà cung…

VMAT 2022 - SERIES

VMAT 2022 - SERIES

 08/06/2022  Bình Dương, Đà Nẵng, Bắc Ninh

Triển Lãm công nghiệp ngành xử lý vật liệu

RAV 2022 - SERIES

RAV 2022 - SERIES

 08/06/2022  Bình Dương, Đà Nẵng, Bắc Ninh

ROBOTIC & AUTOMATION VIETNAM (RAV)

3D PRINT FIESTA 2022

3D PRINT FIESTA 2022

 08/06/2022  Bình Dương, Đà Nẵng, Bắc Ninh

Triển Lãm Công Nghệ In 3D [3DF-3D Print and…

PACK VIETNAM 2022

PACK VIETNAM 2022

 08/06/2022  Bình Dương, VN

Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành về máy móc…

SMARTEX VIETNAM 2022

SMARTEX VIETNAM 2022

 08/06/2022  Binh Duong, VN

Triển lãm và Hội nghị Quốc tế hàng đầu…

FOHOTO 2022

FOHOTO 2022

 15/09/2022  Đà Nẵng, VN

Triển lãm quốc tế cho ngành công nghiệp thực…

VIEF 2022 - BẮC NINH

VIEF 2022 - BẮC NINH

 09/11/2022  Bac Ninh, VN

Triễn lãm quốc tế  về Điện - Điện tử…

@ OMG Events Management all rights reserved

  MENU