SỰ KIỆN SẮP TỚI

VIMF 2024 - Southern Chapter

VIMF 2024 - Southern Chapter

 19/06/2024  Bình Dương

VIMF là triển lãm công nghiệp quốc tế được tổ…

VIAF 2024 - Southern Chapter

VIAF 2024 - Southern Chapter

 19/06/2024  Bình Dương

Triển Lãm Tự Động Hóa Công Nghiệp Việt Nam VIAF…

VMAT 2024 - Southern Chapter

VMAT 2024 - Southern Chapter

 19/06/2024  Bình Dương

VMAT 2024 -Triển Lãm Công Nghiệp Quốc Tế Về Máy Móc Thiết…

RAV 2024 - Southern Chapter

RAV 2024 - Southern Chapter

 19/06/2024  Bình Dương

ROBOTICS & AUTOMATION VIETNAM (RAV) là triển lãm quốc tế về…

3DF 2024 - Southern Chapter

3DF 2024 - Southern Chapter

 19/06/2024  Bình Dương

VIMF 2024 quy tụ sự kiện 3D Print dành riêng cho…

PACKPRINT VIETNAM 2024 - Southern Chapter

PACKPRINT VIETNAM 2024 - Southern Chapter

 19/06/2024  Bình Dương

PACK VIETNAM là Triển Lãm Quốc tế Chuyên ngành về…

VIMF 2024 - Middle Chapter

VIMF 2024 - Middle Chapter

 11/09/2024  Đà Nẵng

VIMF 2024 là sự kiện giải pháp sản xuất hàng đầu…

VIAF 2024 - Middle Chapter

VIAF 2024 - Middle Chapter

 11/09/2024  Đà Nẵng

 

VIAF – Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp…

VMAT 2024 - Middle Chapter

VMAT 2024 - Middle Chapter

 11/09/2024  Đà Nẵng

VMAT 2024 -Triển Lãm Công Nghiệp Quốc Tế Về Máy Móc Thiết…

3DF - Middle Chapter

3DF - Middle Chapter

 11/09/2024  Đà Nẵng

3DF – Triển lãm thương mại sản xuất phụ trợ hàng đầu tại…

RAV 2024 - Middle Chapter

RAV 2024 - Middle Chapter

 11/09/2024  Đà Nẵng

ROBOTICS & AUTOMATION VIETNAM (RAV) là triển lãm quốc tế về…

VIMF 2024 - Northern Chapter

VIMF 2024 - Northern Chapter

 06/11/2024  Bắc Ninh

VIMF là Triển lãm thương mại hàng đầu tại ASEAN…

SMARTEX 2024 - Middle Chapter

SMARTEX 2024 - Middle Chapter

 11/09/2024  Đà Nẵng

SMARTEX VIETNAM 2024 - Triển lãm và Hội nghị Quốc…

VIAF 2024 - Northern Chapter

VIAF 2024 - Northern Chapter

 06/11/2024  Bắc Ninh

VIAF – Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt…

Convergence Vietnam Expo - Middle Chapter

Convergence Vietnam Expo - Middle Chapter

 11/09/2024  Đà Nẵng

Convergence Vietnam Technologies Expo là triển lãm quốc tế tiên…

VMAT 2024 - Northern Chapter

VMAT 2024 - Northern Chapter

 06/11/2024  Bắc Ninh

VMAT 2024 là nền tảng lý tưởng cho các chuyên gia…

3DF 2024 - Northern Chapter

3DF 2024 - Northern Chapter

 06/11/2024  Bắc Ninh

3DF – Triển lãm thương mại sản xuất phụ trợ hàng đầu tại…

RAV 2024 - Northern Chapter

RAV 2024 - Northern Chapter

 06/11/2024  Bắc Ninh

RAV là triển lãm quốc tế về tự động hóa robot,…

VIEF 2024 - Vietnam International Electronic Fair

VIEF 2024 - Vietnam International Electronic Fair

 06/11/2024  Bắc Ninh

VIEF 2024 Bắc Ninh [ Viet Nam International Electronic Fair 2024 ] là triển…

@ OMG Events Management all rights reserved