Video


[BTV1] Bí thư Tỉnh ủy tham quan Triển Lãm Công Nghiệp và Sản Xuất Việt Nam - VIMF 2023 BÌNH DƯƠNG

| VTC 10 | TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM - VIMF 2023 LẦN THỨ 18 TẠI BÌNH DƯƠNG

| HTV9 | NHIỀU DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU CÓ UY TÍN QUỐC TẾ THAM GIA TRIỂN LÃM VIMF/VIAF 2023

| NHÂN DÂN TV | TRIỂN LÃM VIMF/VIAF/VMAT 2023 BÌNH DƯƠNG LÀ SỰ KIỆN KẾT NỐI GIỮ CÁC DOANH NGHIỆP

[ HTV7 ] SẮP DIỄN RA TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM - VIMF 2023 OMG EVE

 

 
 

 

 

[ HTV9 ]TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM - VIMF/VIAF/VMAT 2023 VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN

.

 
 

 

 

@ OMG Events Management all rights reserved

  MENU