Video


| HTV 9 | TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM - VIMF/VIAF/VMAT BẮC NINH 2023

| BTV | KHAI MẠC TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM - VIMF BẮC NINH LẦN THỨ 19

| HTV 1 | VIMF/ VIAF/ VMAT 2023 - Northern Chapter, Triển Lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam

| FBNC | Hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tham dự VIMF Bắc Ninh 2023

@ OMG Events Management all rights reserved

  MENU